DSC09993

礙於blog尺寸,想看大圖的朋友,請點擊該張圖片,謝謝!

1.
DSC09883

2.
DSC09884

3.
DSC09895

4.
DSC09904

5.
DSC09906

6.
DSC09949

7.
DSC09955

8.
DSC09933

9.
DSC09938

10.
DSC09975

11.
DSC09986

12.
DSC00006

13.
DSC09998

14.
DSC00008

15.
DSC09922

如果您不嫌棄,想給里夫點鼓勵的話,來個讚吧:

快把這篇文章分享給你的好朋友吧 XD
加入葉癮評饗專頁,好吃好玩不漏接!
喜歡這篇文章,請盡量幫我分享出去!
TG訂閱58GA瀏覽人氣:197